Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Міжнародна торгівля

Заснована в 2005 році в результаті багаторічного співробітництва факультету з Центром торгової політики і права при Карлтонському університеті та університеті Оттави (Канада) в межах міждержавної україно-канадської програми технічної допомоги при вступі України до Світової організації торгівлі. Програму опанувало майже 350 студентів. 

Ключова специфіка та конкурентні переваги програми:
- є першою і на сьогодні єдиною в Україні спеціалізованою магістерською програмою з міжнародної торгівлі;
- охоплює всі рівні міжнародної торговельної-економічної діяльності – від корпоративного до глобального;
- характеризується збалансованим підходом до формування компетенцій фахівців – розробка та реалізація торгової політики країни, застосування форм і методів комерційної дипломатії, укладання міжнародних комерційних контрактів, митно-тарифне регулювання та управління міжнародною маркетинговою діяльністю;
- ґрунтується на використанні сучасних правил, механізмів та інструментів ключових інституцій з регулювання міжнародної торгівлі – Світової організації торгівлі, ЮНКТАД, Всесвітньої митної організації, Всесвітньої організації інтелектуальної власності тощо;
- має професійний склад викладачів, що пройшли відповідну підготовку на спеціалізованих сертифікатних програмах в Канаді, Швейцарії, Південній Кореї, Бельгії.
Випускаючи кафедра: міжнародної торгівлі
Професійна орієнтація спеціальних дисциплін: слухачі програми оволодівають такими професійними компетенціями:
- моніторинг та аналіз міжнародного торговельно-маркетингового середовища;
- стратегічне і тактичне планування та обґрунтування розвитку торговельної та маркетингової діяльності;
- організація торговельно-маркетингової діяльності;
- контроль реалізації торговельної політики, здійснення торговельних операцій, досягнення цілей міжнародної маркетингової стратегії;
- коригування напрямів, методів, механізмів, технологій та інструментів міжнародної торговельно-маркетингової діяльності.
Міжпредметний тренінг: «Стратегії та тактики міждержавних торговельно-економічних переговорів». Мета тренінгу – на основі реалізації діяльнісного підходу до навчання сформувати комплекс вмінь, навичок і фахових компетенцій щодо ведення дво- та багатосторонніх міждержавних торгово-економічних переговорів, насамперед на прикладі переговорного процесу в рамках багатосторонньої  торгової системи СОТ, а також комплекс аналітичних, творчих та комунікаційних здібностей, що забезпечать належний рівень конкурентоспроможності випускника на ринку праці.
Напрями магістерських досліджень:
- торгова політика: інструменти, механізми, обґрунтування, конкретні сфери;
- розвиток багатосторонніх, регіональних та двосторонніх торговельно-економічних відносин;
- форми та методи комерційної дипломатії та підтримки міжнародної торговельно-маркетингової діяльності;
- торговельно-маркетингова діяльність компаній (експортерів, імпортерів, посередників, ТНК);
- управління міжнародною маркетинговою діяльністю.
Основні бази практики: Міністерство економіки, Міністерство промислової політики, Міністерство закордонних справ, "Держзовнішінформ"; експортоорієнтовані вітчизняні підприємства; міжнародні посередники та імпортери; філії закордонних компаній в Україні; торгово-промислові палати та асоціації виробників і експортерів; фонди та проекти.
Майбутнє працевлаштування:
- державні службовці профільних міністерств та відомств
- менеджери вітчизняних та закордонних міжнародних компаній
- аналітики, експерти, дослідники.

Назва дисципліни

Лектори, викладачі

Нормативні дисципліни

1.

Міжнародний менеджмент

Панченко Є.Г. – д.е.н., проф.

Петрашко Л.П. – к.е.н., доц.

Пахомов С.І. – к.е.н., доц.

Загородній І.П. – к.е.н., доц.

2.

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Чужиков В.І. – д.е.н., проф.

Татаренко Н.І. – д.е.н., проф.

Вітер І.І. – к.е.н., доц.

Ткаленко С.І. – к.е.н., доц.

3.

Менеджмент персоналу

Коновалов Ю.І. – к.е.н., доц.

Вонберг Т.В. – к.е.н., ст. викладач

4.

Глобальна економіка

Кальченко Т.В. – д.е.н., проф.

Омельченко Р.В. – к.е.н., доц.

Рябець Н.В. – к.е.н., доц.

Тимків І.В. – к.е.н., доц.

5.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Антонюк Л.Л. – д.е.н., проф.

Швиданенко О.А. – д.е.н., проф.

Модуль спеціальної підготовки

1.

Торгова політика і комерційна дипломатія

Гончарук А.І. – к.е.н., проф.

Олефір А.О. – к.е.н., доц.

Солодковська А.В. – асист.

2.

Митно-тарифне регулювання

Іринчина І.Б. – к.е.н., доц.

Ліпіхіна Т.Д. – к.е.н., доц.

Лиськова Л.М. – к.е.н., асист.

3.

Управління міжнародним маркетингом

Циганкова Т.М. – д.е.н., проф.

Оболенська Т.М. – д.е.н., проф.

Гордєєва Т.Ф. – к.е.н.,доц.

Євдоченко О.О. – к.е.н., доц.

4.

Міжнародні комерційні контракти

Солодковський Ю.М. – к.е.н., доц.

Тіпанов В.В. – к.е.н., ст. викладач

Модуль практичної підготовки

1.

Міжпредметний тренінг

Солодковський Ю.М. – к.е.н., доц.

Євдоченко О.О. – к.е.н., доц.

Солодковська Г.В. – асист.

2.

Практика

Викладачі кафедри

3.

Магістерська дипломна робота

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Міжнародна торгівля"

Остання редакція: 06.02.17