Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

1С БУХГАЛТЕРІЯ (УКРАЇНА)

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни "1С Бухгалтерія (Україна)" яка є однією із складових комплексної підготовку фахівців галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Публічне управління та адміністрування».

Міждисциплінарні зв’язки навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами, зокрема з «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

Мета дисципліни - навчити студентів ефективно володіти базовими принципами роботи з прикладним рішенням програмного комплексу «1С: Підприємство» для використання облікової інформацію при оптимізації планів, контролю за їх вико­нанням, проведення економічного аналізу результатів господарської діяльності підприємства та їх підрозділів, виявлення резервів та обґрунтування управлінських рішень у майбутній роботі.

Курс призначений: для студентів, яким не вистачає практики роботи та для підвищення кваліфікаційного рівню знань в бухгалтерському обліку, а також для тих студентів, яким належить працювати в програмі «1С: Підприємство»: (фінансистам, бухгалтерам, аудиторам, менеджерам, маркетологам і т.д.)

Методичні матеріали

Остання редакція: 26.02.21