Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дью Ділідженс підприємств

Навчальна дисципліна «Дью Ділідженс підприємств» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової складової «Аудит та державний фінансовий контроль».

Мета дисципліни – вивчення дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» має на меті засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення ДД, як послуги з комплексного дослідження діяльності підприємств, що проводиться на замовлення клієнта, з метою забезпечення прийняття ним оптимального рішення, щодо злиття і поглинання компаній, придбання активів, перевірки надійності контрагентів тощо.

Публікаціі з предмету

  • Дью Ділідженс підприємств (магістерський рівень в.о.) (371 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»06 Лютого 2019 р.
  • Дью Ділідженс підприємств 071,робоча програма (магістерський рівень в.о.) (221.5 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Дью Ділідженс підприємств» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»18 Грудня 2018 р.
  • Дью ділідженс (92.5 KB)паспорт з дисципліни «Дью ділідженс підприємств», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.