Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит державних фінансів

Навчальна дисципліна «Аудит державних фінансів» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Метою дисципліни є опанування студентами теоретичних знань і базових навичок у галузі аудиту державних фінансів (перевірки й оцінки операцій, звітності, діяльності, програм, політики) для забезпечення системи управління державними фінансами (зовнішніх і внутрішніх користувачів) необхідною інформацією щодо законності та ефективності використання бюджетних коштів, державного і комунального майна, інших активів держави, правомірності та результативності функціонування державних органів, бюджетних установ та організацій і суб’єктів господарювання державного сектору; вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності органів державного фінансового контролю (Рахункової палати, Державної аудиторської служби України) і державних внутрішніх аудиторів; опанування змісту Міжнародних стандартів аудиту державних фінансів INTOSAI (ISSAI) та Етичного кодексу INTOSAI для аудиторів державного сектору.

Публікаціі з предмету

  • Аудит державних фінансів 071 (магістерський рівень в.о.) (384.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит державних фінансів» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»06 Лютого 2019 р.
  • Аудит державних фінансів 071, робоча програма (магістерський рівень в.о.) (218 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Аудит державних фінансів» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»18 Грудня 2018 р.