Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит оподаткування підприємницької діяльності

Навчальна дисципліна «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Мета дисципліни – дисципліна «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» базується на фундаментальних знаннях з таких курсів як «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий аналіз суб’єктів підприємницької діяльності», «Аудит», «Внутрішній аудит», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Господарське право», «Комп`ютерні інформаційні системи в аудиті», «Інформаційні системи і технології в обліку».

Публікаціі з предмету

  • Аудит оподаткування підприємницької діяльності 071 (магістерський рівень в.о.) (384.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»06 Лютого 2019 р.
  • Аудит оподаткування підприємницької діяльності 071, робоча програма (магістерський рівень в.о.) (223 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Аудит оподаткування підприємницької діяльності» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»18 Грудня 2018 р.