Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерський облік у прикладних програмних рішеннях

Дисципліна «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» є вибірковою освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета дисципліни: вивчення головних функціональних можливостей конкретного прикладного програмного рішення (ППР): «1С: Бухгалтерія 8», «Галактика ERP: Контур бухгалтерського обліку»; набуття цілісного і правильного розуміння базових принципів функціонування та взаємозв'язку елементів прикладного рішення; набуття та закріплення студентами базових навичок роботи з функціоналом прикладного рішення.

Основними завданнями дисципліни є: отримання знань з використання новітніх інформаційних технологій та застосування в практичній діяльності; уміння працювати в команді при вирішенні практичних завдань з автоматизації конкретних облікових задач; налаштування параметрів ППР з урахуванням особливостей конкретного користувача; формування нормативно-довідкової інформації в ППР; налаштування параметрів облікової політики в ППР; самостійне формування початкових залишків в ППР; формування первинних документів та типових господарських операцій в ППР; відображення в бухгалтерському і податковому обліку проведень за господарськими операціями; здатність до формування та аналізу звітності в ППР.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях 6.030509 (480 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях 071 (706.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях (143.5 KB)паспорт дисципліни «Бухгалтерський облік в прикладних програмних рішеннях». Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.