Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державний фінансовий контроль

Навчальна дисципліна «Державний фінансовий контроль» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти«Облік і контроль в секторі загального державного управління» та вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Метою дисципліни є навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності та ефективності використання державних ресурсів та власності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються різними органами державного фінансового контролю щодо різних об’єктів контролю.

Публікаціі з предмету

  • Державний фінансовий контроль 8О03 (магістерський рівень в.о.) (512 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О03 «Облік і контроль в секторі загального державного управління»06 Лютого 2019 р.
  • Державний фінансовий контроль 8О06 (магістерський рівень в.о.) (371 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»06 Лютого 2019 р.
  • Державний фінансовий контроль 071,робоча програма (магістерський рівень в.о.) (382 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерських програм 8О03 «Облік і контроль в секторі загального державного управління» та 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»18 Грудня 2018 р.
  • Державний фінансовий контроль 8О01 (116.5 KB)ппаспорт  з дисципліни «Державний фінансовий контроль», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»)13 Жовтня 2017 р.
  • Державний фінансовий контроль 8О03 (102 KB)паспорт  з науки «Державний фінансовий контроль», (освітній ступінь магістр, спеціальність 8.03050903 «Облік і аудит», магістерська програма «Облік і контроль в секторі загального державного управління»)13 Жовтня 2017 р.
  • Державний фінансовий контроль 8О06 (132 KB)паспорт  з науки «Державний фінансовий контроль», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.