Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології в обліку

Наука «Інформаційні системи і технології в обліку»є нормативною для освітнього ступеня бакалавр спеціальності  6.030509 «Облік і аудит».

Мета науки: оволодіння сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів.

Основні завдання науки:одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних систем і технологій у сфері бухгалтерського обліку; набути знань з основ побудови і функціонування інформаційних систем обліку та сучасних інформаційних технологій для розв’язання облікових задач; навчитися працювати з інформаційною базою, використовувати сучасні програмні засоби для автоматизованого розв’язання задач бухгалтерського обліку, використовувати інформаційні системи і технології в управлінському обліку.

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні системи і технології в обліку 6.030509 (468.5 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Інформаційні системи і технології в обліку 071 (460.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.