Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податковий аудит

Навчальна дисципліна «Податковий аудит» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Податковий менеджмент».

Мета дисципліни – оволодіння студентами теоретичними знаннями та набуття практичних навичок щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств.

Публікаціі з предмету

  • Податковий аудит 071 (магістерський рівень в.о.) (180.6 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податковий аудит» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент»06 Лютого 2019 р.
  • Податковий аудит 071,робоча програма (магістерський рівень в.о.) (236.5 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Податковий аудит» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент»18 Грудня 2018 р.