Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Судово-бухгалтерська експертиза(каф. Аудиту)

Дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»,спеціальності 6.030401 «Правознавство».

Метою дисципліни є опанування студентами необхідних теоретичних знань та практичних навичок з даного курсу, набуття практичних навичок методично грамотно застосовувати прийоми і процедури судово-бухгалтерської експертизи в професійній діяльності.

Основні завдання дисципліни:засвоєння сутності судово-бухгалтерської експертизи, освоєння змісту основних понять і категорій; вивчення правових основ та організації судово-бухгалтерської експертизи, процесуального порядку її проведення; методики експертного дослідження основних фінансово-господарських операцій; методики складання висновку експерта бухгалтера, а також набуття студентами досвіду роботи з нормативно-правовими актами. 

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

  • Судово-бухгалтерська експертиза 6.030509 (285 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Судово-бухгалтерська експертиза 071 (281 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Судово-бухгалтерська експертиза 081 (289 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізації «Правознавство»24 Червня 2019 р.
  • Судово-бухгалтерська експертиза 6.030509 (91 KB)паспорт навчальної дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» (для спеціальності 6.030509 «Облік і аудит») .Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
  • Судово-бухгалтерська експертиза 6.030401 (90 KB)паспорт навчальної дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» (для спеціальності 6.030401  «Правознавство») .Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.