Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і аудит», вибіркова компонента «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Мета опанування навчальної дисципліни: надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності на підприємствах, у корпораціях та інших бізнесових структурах.

Публікаціі з предмету

  • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства 071 (магістерський рівень в.о.) (466.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»06 Лютого 2019 р.
  • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства 071,робоча програма (магістерський рівень в.о.) (264.5 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті підприємства» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»18 Грудня 2018 р.
  • Управлінські інформаційні системи 8О01 (101.5 KB)паспорт  з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті підприємства», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»)13 Жовтня 2017 р.