Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішній аудит

Дисципліна «Внутрішній аудит» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета вивчення дисципліни«Внутрішній аудит» − засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних положень і набуття практичних навиків проведення внутрішнього аудиту на підприємстві; підготовка кваліфікованих кадрів для роботи у сфері інформаційного забезпечення ефективного корпоративного управління.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Внутрішній аудит 6.030509 (245 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Внутрішній аудит 071 (245.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Внутрішній аудит 6.030509 (99 KB)паспорт з дисципліни «Внутрішній аудит»  (освітній ступінь бакалавр, спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»)13 Жовтня 2017 р.
  • Внутрішній аудит 8О02 (104 KB)паспорт з дисципліни «Внутрішній аудит у банках» (освітній ступінь магістр, спеціальність 8.03050902 «Облік і аудит», магістерська програма «Облік і аудит в управлінні банками»)13 Жовтня 2017 р.
  • Внутрішній аудит 8О03 (109.5 KB)паспорт з дисципліни «Внутрішній аудит в секторі загального державного управління» (освітній ступінь магістр, спеціальність 8.03050903 «Облік і аудит», магістерська програма «Облік і контроль в секторі загального державного управління»)13 Жовтня 2017 р.
  • Внутрішній аудит 8О06 (113.5 KB)паспорт науки «Внутрішній аудит корпорацій» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.