Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішній аудит корпорацій

Навчальна дисципліна «Внутрішній аудит корпорацій» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ, організаційних та методичних  положень  внутрішнього аудиту як складової корпоративного управління та  особливостей його проведення у корпораціях; набуття практичних навиків організації служби внутрішнього аудиту та методики проведення аудиторських перевірок основних напрямків діяльності корпорацій.

Публікаціі з предмету

  • Внутрішній аудит корпорацій 071 (магістерський рівень в.о.) (394.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»06 Лютого 2019 р.
  • Внутрішній аудит корпорацій 071,робоча програма (магістерський рівень в.о.) (238 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Внутрішній аудит корпорацій» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»18 Грудня 2018 р.