Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ільїн Валерій Юрійович

Кафедра: Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Посада: професор кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 10 років
Біографія:

З 1992 до 1997 роки студент економічного факультету Луганського сільськогосподарського інституту. З 1998 до 2002 роки працював заступником начальника управління економіки Слов’яносербської райдержадміністрації. У цей період з 2000 до 2001 роки закінчив магістратуру Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. З 2002 до 2003 роки працював асистентом кафедри обліку і аудиту Луганського національного аграрного університету. З 2003 до 2006 роки навчався на денній формі в аспірантурі Луганського національного аграрного університету, де захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування та розвиток корпоративних структур в аграрному секторі економіки України». З 2008 до 2011 роки працював доцентом кафедри бухгалтерського обліку Луганського національного аграрного університету. З 2011 до 2014 роки навчався в докторантурі Луганського національного аграрного університету. У 2014 році працював доцентом кафедри економіки підприємства і управління трудовими ресурсами Луганського національного аграрного університету. З 2015 до 2016 роки працював старшим науковим співробітником у ННЦ «Інститут аграрної економіки», де захистив докторську дисертацію на тему: «Конкурентоспроможність аграрних підприємств: теорія, методологія, практика». З 2016 до 2018 роки працював завідувачем кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». З 2018 року до теперішнього часу працює професором кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».