Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Смольська Олена Юріївна

Кафедра: Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Посада: доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 4 роки
Біографія:

Смольська Олена Юріївана народилася 01 червня 1989 року в смт. Білогір’я Хмельницької області.

З 1995 року навчалася в Білогірського НВК "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.О.Ткачука, гімназія", яку закінчила у 2006 році із золотою медаллю. Під час навчання брала активну участь у районних та обласних олімпіадах з математики, зарубіжної літератури,а також учасником Малої академії наук.

У 2006 році вступила на перший курс Київського національного економічного університету на факультет економіки АПК за спеціальністю «Облік і аудит».  

У 2010 році отримала диплом бакалавра з відзнакою за обраною спеціальністю та викладача економіки, а у 2011 році отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту та диплом магістра з відзнакою.

У листопаді 2011 року зарахована до аспірантури ДВНЗ «КНЕУ ім. Вадима Гетьмана» на кафедру обліку, аналізу та аудиту в АПК.

У 2015 році успішно захистила дисертацію на тему «Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві» й отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

У  2014 року обрана за конкурсом на посаду асистента  кафедри, у 2015 на посаду старшого викладача, а  у 2016 на посаду доцента.

Викладає дисципліну «Інформаційні системи і технології в обліку» та «Бюджетування діяльності на підприємствах АПК», керує підготовкою курсових робіт, дипломних робіт, звітів з практики.   У співавторстві з Бірюк О.Г. та Коцупатрим М.М, видано монографію «Облік і контроль біологічних перетворень у садіництві».

До наукових інтересів Смольської О.Ю. відносяться проблеми з організації та впровадження бюджетування та автоматизації обліку на підприємствах агробізнесу.

Бере активну участь у громадському житті факультету та організації й проведенні науково-практичних конференцій.