Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Стельмах Наталія Євгенівна

Кафедра: Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Посада: доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Біографія:

Народилася 9 грудня 1987 року у с. Лисиничі Пустомитівського району, Львівської області. 2004-2007 рр. навчалася і закінчила з відзнакою Відокремлений підрозділ Національного аграрного університету «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» м. Заліщики, де здобула повну загальну середню освіту та кваліфікацію молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку- . З 2007 по 2010 р. навчалася в Національному університеті біоресурсів і природокористування України м. Київ і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Розпочала трудову діяльність ННЦ «Інститут аграрної економіки» на посаді економіста відділу методології обліку і аудиту. Науково-дослідну діяльність розпочала з навчання в аспірантурі Інституту аграрної економіки (2011–2014 рр.), по закінченні якої залишилася працювати в цій же установі. Тут обіймала посаду молодшого наукового співробітника відділу кредитування, страхування та фінансів підприємств. У 2016 р. на спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки захистила кандидатську дисертацію «Бухгалтерська експертиза сільськогосподарської діяльності: судово-процесуальний аспект» під науковим керівництвом докора економічних наук, професора, член-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України В.М.Жука. Наукова діяльність присвячена вивченню та удосконаленню теоретичних та організаційно-методичних засад бухгалтерської експертизи сільськогосподарської діяльності з урахуванням ринкового інституціонального середовища, зростаючого рівня економічної злочинності та проєвропейських орієнтирів соціально-економічного розвитку України. З лютого 2017 працює старшим викладачем на кафедрі обліку, контролю та оподаткування агробізнесу.