Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ялі Тетяна Петрівна

Кафедра: Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Посада: доцент кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 8 років
Біографія:

Народилася 6 червня 1977 року у м.Кам'янець-Подільський. У 1994 році закінчила школу-ліцей, а у 1999 році - економічний факультет Подільської державної аграрно-технічної академії і одержала диплом з відзнакою. З 1999 по 2002 рік навчалась в аспірантурі КНЕУна кафедрі обліку та аудиту в сільському господарстві. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції» З 2002 року працює на кафедрі обліку, аналізу та аудиту в АПК асистентом, потім – старшим викладачем, а з вересня 2005 року -  на посаді доцента кафедри. В 2005-2007 роках була заступником завідувача кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК