Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка підприємства 124 Системний аналіз

Навчальна дисципліна «Економіка підприємства» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 124 «Системний аналіз» ОПП «Системний аналіз». Отримані в процесі її вивчення знання стосовно сутності, різновидів, порядку започаткування, організації діяльності підприємства, а також його постійного розвитку й можливого припинення функціонування є основою для опанування наступних обов’язкових та вибіркових компонент навчальної програми.

Робоча програма навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для спеціальності 124 Системний аналіз

Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни “Економіка підприємства” для спеціальності  124 Системний аналіз

Остання редакція: 05.03.21