Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теплюк Марія Анатоліївна

Кафедра: Кафедра бізнес-економіки та підприємництва
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 4 роки
Біографія:

У 2013 році закінчила ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства та викладача економіки.  У 2014 році отримала диплом з відзнакою магістра за спеціальністю «Менеджмент підприємницької діяльності» і була рекомендована до аспірантури, де у 2017 році захистила дисертацію за темою: «Ефективність забезпечення ресурсами діяльності підприємства (за матеріалами підприємств пивоварної промисловості України)» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

Трудову діяльність розпочала у 2009 році на посаді менеджера в ТОВ «ЧІК-2005». Наказом № 1286 МОН України нагороджена академічною стипендією Президента України. З 2016 року працює на кафедрі економіки підприємств і викладає дисципліни: «Підприємництво і бізнес-культура», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків»,Тренінг-курс «Створення власного бізнесу» та "Економіка підприємства".