Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інфраструктура ринку інновацій

Публікаціі з предмету

  • Інфраструктура ринку інновацій (292 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інфраструктура ринку інновацій» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Менеджмент бізнес-організацій»24 Травня 2019 р.
  • Інфраструктура ринку інновацій (95.5 KB)паспортз дисципліни «Інфраструктура ринку інновацій»09 Вересня 2016 р.