Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Менеджмент

Мета дисципліни «Менеджмент»формування системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів і основного інструментарію системного управління організацією.  

Завдання:вивчення сутності, основних понять і категорій управління; складових елементів, етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв’язків функцій управління; процесів прийняття і методів обґрунтування управлінських рішень; набуття вмінь використовувати базові інструменти управління організацією.

Предмет:система управлінських взаємовідносин, принципів формування, функціонування та розвитку системи управління організацією.

Зміст дисциплінирозкривається в темах: 1) «Поняття і сутність менеджменту»; 2) «Розвиток науки управління»; 3) «Основи теорії прийняття управлінських рішень»; 4) «Методи обґрунтування управлінських рішень»; 5)«Планування в організації» 6) «Організація як функція управління»; 7) «Мотивація»; 8) «Управлінський контроль»; 9) «Лідерство»; 10) «Комунікації в управлінні».

Паспорт (5 кредитів):

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Menedzhment_285_kr_29.doc

Паспорт (10 кредитів):

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_Menedzhment_28_10_kr_29.doc

Остання редакція: 29.12.15

Публікаціі з предмету