Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Барабась Дмитро Олександрович

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Закінчив КНЕУ в 1999 році та почав працювати викладачем на кафедрі менеджменту. Кандидатську дисертацію захистив у 2003 році. 

Співрозробник комплексу навчально-методичного забезпечення викладання курсу «Управління конкурентоспроможністю підприємства»; відповідальний за курс.

Співавтор книги «Ощадливе виробництво: концепція, інструменти, досвід»; співавтор навчальних і навчально-методичних посібників з курсу «Управління конкурентоспроможністю підприємства».

Викладає курси «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Операційний менеджмент», «Менеджмент» тощо.

Освіта:

Закінчив КНЕУ в 1999 році по спеціальності "Менеджмент організацій" та почав працювати викладачем на кафедрі менеджменту. У грудні 2003 року захистив кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Управління конкурентними перевагами підприємства».

У 2007 році отримав вчене звання доцента, продовживши викладацьку діяльність на даній посаді. 

Досвід викладацької та практичної роботи

На кафедрі менеджменту працює з вересня 1999 року.

Викладає дисципліни "Управління конкурентоспроможністю підприємства" та "Операційний менеджмент" на бакалаврському рівні.

Підготував комплексний фаховий тренінг для бакалаврів заочної форми навчання "Практичні заняття", проведення якого здійснюється близько 10 років у віртуальному середовищі ViAL+.

Спільно із колективом авторів дисципліни "Управління конкурентоспроможністю підприємства" та  "Операційний менеджмент" переведено у он-лайн формат на платформі MOODLE.

Організаційна діяльність

2016-17 рр. - Підготовка методичних матеріалів й участь у роботі організаційного комітету IV всеукраїнської та IV міжнародної олімпіад з менеджменту серед молоді, м. Київ.

2017-19 рр. - Член галузевої конкурсної комісії та організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організації"

Наукова діяльність:

За останні 10 років опонував при захисті трьох кандидатських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Старший науковий співробітник Інституту вищої освіти КНЕУ.

Публікації:

Автор більше 100 публікацій, що відповідають профілю дослідницької діяльності.

Співавтор 2 навчальних посібників та 5-ти методичних видань з дисциплін, що викладаються.

"Управління конкурентоспроможністю підприємства"

"Збірник ситуаційних вправ з дисциплін управлінського спрямування"

Підвищення кваліфікації:

2017 рік - UNIDO, Українська асоціація якості, сертифікат за програмою «Тренінг для провідних аудиторів систем менеджменту щодо аудиту Систем енергетичного менеджменту згідно ISO 50001», м. Київ, 27-31.03.2017 р.

2019 рік - Навчальний курс підготовки спеціалістів з управління якістю "Системи управління якістю та аудит (ISO 9001:2015)", ДЦ «Клуб лідерів якості», м. Київ, 19-22.02.2019 р.

Наукові профілі:

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8776-6222

Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/J-8704-2015

Scholar  Google: https://scholar.google.com.ua/citations?user=gGepAqYAAAAJ&hl=ru