Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Шевчук Євген Васильович

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: Старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 17 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів: корпоративне управління, стратегічне управління, lean – менеджмент. Освіта вища. Закінчивмагістратуру ДВНЗ «Київський національний економічний університет» за спеціальністю «Менеджмент організацій» по программі «Менеджмент корпорацій». Досвід викладацької та практичної роботи быльше 17 років. Займав посаду заступника відповідального секретаря приймальної комісії на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Підвищення кваліфікації проходив в КНЕУ за програмою тренінг-курсів “Технології інноваційного навчання в економічному університеті»  (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПВ 006549)

Профілі в професійних (наукометричних) базах:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2448-587X

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=J6mvQCIAAAAJ