Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Володькіна Марина Владиславівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів: управління бізнес-організаціями, управління власністю, стратегічне управління.

Освіта:   1984 р. - закінчила  Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка, планово-економічний факультет за спеціальністю “Планування промисловості”. (диплом з відзнакою ЖВ-I  № 113919).

1992р. - захист кандидатської дисертації на тему: "Формирование хозяйственной стратегии в период становления рыночной экономики" (аспірантура Київського інституту народного господарства, кафедра еконміки підприємства). Дисертацію захистила у спеціалізованій раді К.068.28.03 Київського інституту народного господарства, диплом  КД  № 066587. 1992р.

2000 р. - вчене звання доцента кафедри менеджменту (Атестат доцента № 000356)

Досвід викладацької та практичної роботи.  Досвід викладацької роботи - 26 років, практичної роботи - 2 роки.

Членство у проектних групах започаткування освітньої діяльності за певними спеціальностями та рівнями освіти   2018 р. - член проектної групи з розробки професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському рівні) "Менеджмент бізнес-організацій" за спеціальністю 073 "Менеджмент".

Авторство виданих підручників, навчальних посібників, практикумів. 

М.В.Володькина. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. - К.: Знання-Пресс, 2002. - 149 с. - Серия "Высшее образование ХХІ века.

М.В.Володькіна. Економіка промислового підприємства. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури. 2004. - 196 с.

М.В.Володькіна Організація управління промисловим підприємством. Навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2011. - 318 с.

Володькіна М.В., Бабічев М.П., Шевчук Є.В. Організація управління промисловим підприємством: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2014. - 130 с. Електронне видання. (особистий внесок - 80 стор.)

Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  2018 р.  - член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природних, технічних і гуманітарних наук за напрямом "Менеджмент організації" у 2017-2018 р.

2019 р.  - член галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за спеціальністю "Менеджмент організацій" у 2018-2019 р.р.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій. Наукове консультування з питань розробки стратегії розвитку підприємства (організції) ТОВ "Універсальне агентство", наукове консультування з питань організації управління діяльністю підприємства (організації) ТОВ "Борей Трейд" (2017-2018 р.р.)

Керівництво аспірантами (докторантами).

Шатілова Олена Володимирівна "Управління стратегічною гнучкістю підприємства" (за матеріалами автомобілебудівних підприємств України). Дата захисту: 23.04.2014 р.

Данилюк В"ячеслав Олексійович  "Управління технічним розвитком підприємства на стратегічних засадах" (за матеріалами виробників хлібопекарського обладнання України). Дата захисту 28.10.2015 р.

Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента. Пан Лілія Володимирівна. "Джерела поповнення та ефективність використання оборотних коштів промисловості (на прикладі легкої промисловості України). 26.04.2001р. Київ, Інститут економіки НАН України.

Ратушний Юрій Миколайович. "Формування стратегічного моніторингу середовища функціонування організації" (на матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу). 14.03.2003 р. Київ, КНЕУ.

Азьмук Любов Анатоліївна. "Виробництво як система "витрати-випуск": дослідження комбінаційних взаємозв"язків". 05.06.2003 р. Київ, КНЕУ.

Руденко Галина Валеріївна. "Внутрішній економічний механізм інтегрованих металургійних комлексів". 29.09.2005 р. Київ, КНЕУ.

Лозовик Юрій Миколайович. "Стратегічна поведінка підприємства на олігополістичному ринку" (на прикладі українських підприємств мінеральних добрив). 09.10. 2008 р.

Крючковська Тетяна Олександрівна. "Управління ресурсним забезпеченням зростання ринкової вартості підприємств" (за матеріалами харчових підприємств Миколаївської області). 22.10.2009 р. Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".

Кібук Тетяна Миколаївна. "Стратегічний потенціал підприємства (на матеріалах підприємств металургійної галузі України). 22.04.2010 р. Київ, ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".

Робота у складі експертних рад. Член експертної комісії з ліцензування освітньої програми магістра з менеджменту за спеціальністю 073 "Менеджмент" Київського національного лінгвістичного університету". Листопад 2018 р.

Участь у професійних об"єднаннях за спеціальністю. Член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО). Свідоцтво № 411, вид. 15.11.2018 р. 

Підвищення кваліфікації. "ДВНЗ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". Інститут підвищення кваліфікації. "Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету" Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 02070884/035754-17. Вид. 10 травня 2017 р. 

Інші досягнення

  • Подяка до 70-річчя КНЕУ (2015р.)
  • Подяка КНЕУ (член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт за напрямом "Менеджмент організацій"). 2018 р. 
  • Подяка КНЕУ (член галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт за напрямом "Менеджмент організації"). 2019 р. 

 

Профілі в професійних науковометричних базах

http://orcid.org/0000-0001-7656-2251

http://scholar.google.com.ua//citations?user=mNDft18AAAS&hl=uk