Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публічне управління та адміністрування

Вибір навчальних дисциплін студент повинен здійснити зі свого особистого кабінету в електронному журналі

Остання редакція: 26.03.20