Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Події

 • 29 Червня 2020

  26 червня 2020 р. відбулося чергове засідання всеукраїнського наукового семінару «Моделювання і ризикологія в економіці».

  26 червня відбулося чергове засідання всеукраїнського наукового семінару «Моделювання і ризикологія в економіці» в онлайн режимі. У рамках семінару була представлена доповідь к.е.н., доцента, старшого наукового співробітника відділу фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу Інституту економіки промисловості НАН України Турлакової Світлани Сергіївни за результатами проведеного дослідження з підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних за спеціальністю 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Тема доповіді: «Моделювання процесів рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах».              
 • 25 Травня 2020

  22 травня 2020 р. відбулося чергове засідання всеукраїнського наукового семінару «Моделювання і ризикологія в економіці»

   22 травня 2020 р.  відбулося чергове засідання всеукраїнського наукового семінару «Моделювання і ризикологія в економіці» в онлайн режимі. У рамках семінару були представлені доповіді:  1) Пирогова В’ячеслава Ігоровича за результатами проведеного дослідження з підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 — Економіка. Тема доповіді: «Методи штучного інтелекту в моделюванні ризику дефолту позичальників кредитних установ». Науковий керівник - д.е.н., професор Матвійчук А.В. 2) Новік Аліни Юріївни за результатами проведеного дослідження з підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних за спеціальністю 08.00.11 — Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. Тема доповіді: «Моделювання міграційних процесів в Україні як регулятора соціально-економічної стабільності».  Науковий керівник - д.е.н., професор, заслужений діяч науки та техніки України, завідувач кафедри фінансів НаУКМА Лук'яненко І.Г.
 • 15 Травня 2020

  Вітаємо всіх студентів-учасників 87-ї студентської наукової конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти»!

  КАФЕДРА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЦІ ЩИРО ВІТАЄ ВСІХ СТУДЕНТІВ-УЧАСНИКІВ 87-Ї СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІННОВАЦІЙНА УКРАЇНА: КРЕАТИВНІ ІДЕЇ ТА ПРОЕКТИ» З 4 по 13 травня у межах роботи 87 наукової студентської конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» на базі кафедри економіко-математичного моделювання пройшло он-лайн обговорення результатів студентських наукових робіт за платформою «Кількісні методи в економіці», презентації яких розміщені на офіційному сайті кафедри.  У роботі конференції взяли участь студенти ННІ «Інститут інформаційних технологій в економіці», Факультету управління персоналом, соціології та психології та Факультету фінансів. Усі представлені наукові дослідження проведені на високому рівні, вирізняються актуальністю та практичною значимістю результатів. За підсумками обговорення було відзначено роботи у двох номінаціях: серед студентів, які навчаються на магістерському рівні освіти, та серед студентів, які навчаються на бакалаврському рівні освіти. Магістерський рівень освіти: 1-е місце– студентка Вознюк Мар’яна Ярославівна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник к.е.н., доцент Кравченко Т. В.) за доповідь «Прогнозування бізнес-процесів діяльності інтернет магазину». 2-е місце – студенти Ясинський Артем Олександрович та Пасічник Сергій Олександрович, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник д.е.н., професор Піскунова О. В.) за доповідь «Загрози економічній безпеці регіонів України». 2-е місце – студентки Мокринчук Вікторія Михайлівна та Білоус Анастасія Михайлівна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник к.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри Великоіваненко Г. І.) за доповідь «Економічні наслідки COVID-19. Можливі сценарії та перспективи розвитку». 3-е місце – студентка Солопенко Олена Сергіївна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Моделювання кредитного скорингу з використанням мови R». 3-е місце – студентка Вітковська Ірина Олексіївна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник д.е.н., професор Піскунова О. В.) за доповідь «Аналіз фінансової стійкості вітчизняних страхових компаній». 3-е місце – студентка Кахелі Ксенія Заурівна, ІІТЕ, ІЕК-501 (науковий керівник к.е.н., доцент Кравченко Т. В.) за доповідь «Застосування когортного аналізу для оцінювання ефективності Інтернет-реклами». 3-е місце – студентка Васьківська Наталія Олегівна, ІІТЕ, ІРМ-501 д (науковий керівник д.е.н., професор Піскунова О. В.) за доповідь «Дослідження економічного розвитку регіонів України на підґрунті розширеної моделі Солоу». Бакалаврський рівень освіти: 1-е місце– студент Позняк Сергій Петрович, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.т.н., професор Коляда Ю. В.) за доповідь «Оцінювання еволюційної економіки в одновимірному випадку». 2-е місце– студентка Демківська Юлія Володимирівна, ФФ, 2 курс, ФФ-201 (науковий керівник старший викладач Водзянова Н. К.) за доповідь «Аналіз динаміки дохідності банківських металів». 2-е місце– студент Писаренко Богдан Юрійович, ФФ, 2 курс, ФФ-201 (науковий керівник старший викладач Водзянова Н. К.) за доповідь «Аналіз волатильності динамічних процесів на основі моделей умовної гетероскедастичності». 2-е місце– студентка Булижко Аліна Сергіївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-401 (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Застосування методів PROMETHEE та нечіткої логіки у прийнятті рішень про скорочення асортименту продукції». 2-е місце– студентка Молодецька Леся Ігорівна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Ткачук О. І.) за доповідь «Оптимізація роботи з клієнтами на підприємстві за допомогою CRM-системи». 2-е місце– студентка Македон Дар’я Геннадіївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Катуніна О. С.) за доповідь «Аналіз та моделювання впливу забруднення повітря на економіку країни методами машинного навчання (на прикладі Китаю)». 3-е місце– студент Бірюков Денис Ігорович, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-401 (науковий керівник к.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри Великоіваненко Г. І.) за доповідь «Прогнозування цін на житлову нерухомість в регіонах з різним соціально-економічним розвитком». 3-е місце– студентка Васильєва Катерина Сергіївна, ІІТЕ, 2 курс, ІЕ-201 (науковий керівник к.ф.-м.н., доцент Юнькова О. О.) за доповідь «Аналіз факторів впливу на змінювання ВВП України». 3-е місце– студентка Кочмар Катерина Сергіївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Застосування методів машинного навчання для прогнозування відтоку клієнтів у банківській сфері». 3-е місце– студентки Давидюк Ірина та Спіріна Катерина, ФУПСтаП, 2 курс, УМ-201 (науковий керівник старший викладач Шатарська І. Ф.) за доповідь «Аналіз ризиків відкриття малого бізнесу». 3-е місце– студентки Мотчана Евеліна та Чухно Катерина, ФУПСтаП, 2 курс, УМ-201 (науковий керівник старший викладач Шатарська І. Ф.) за доповідь «Аналіз ризиків підприємства «Danteli»». 3-е місце– студентка Гудь Наталія, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Ткач О. В.) за доповідь «Оцінювання вартості великих акціонерних товариств України». 3-е місце– студентка Сокиріна Дарія Андріївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-402 (науковий керівник к.е.н., доцент Ткач О. В.) за доповідь «Аналіз економічної діяльності малих підприємств за регіонами України». 3-е місце– студентка Сайко Валерія Сергіївна, ІІТЕ, 4 курс, ІЕ-401 (науковий керівник к.т.н., професор Коляда Ю. В.) за доповідь «Адаптивне моделювання в рекламній індустрії». 3-е місце– студент Завальський Андрій Анатолійович, ІІТЕ, 2 курс, ІЕ-201 (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.) за доповідь «Грошово-кредитна політика НБУ». 3-е місце– студентка Міщенко Діана Сергіївна, ІІТЕ, 3 курс, ІА-301 (науковий керівник к.е.н., доцент Кмитюк Т. Л.) за доповідь «Переваги використання цільового програмування процесу складання розкладу в університеті». У НОМІНАЦІЇ «НАЙКРАЩА ПРЕЗЕНТАЦІЯ»за результатами опитування студентів-учасників переможницею стала: Солопенко Олена Сергіївна, ІІТЕ, ІЕК-501 на тему «Моделювання кредитного скорингу з використанням мови R» (науковий керівник к.е.н., доцент Мірошниченко І. В.).
 • 07 Травня 2020

  Вітаємо студентку Інституту інформаційних технологій в економіці Івлієву Катерину Геннадіївну з перемогою у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна кібернетика»!

  У квітні 2020 року на базі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся завершальний етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 2019/2020 н.р. зі спеціалізації «Економічна кібернетика» у якому друге місце та диплом ІI ступеня здобула студентка четвертого курсу Інституту інформаційних технологій в економіці ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Івлієва Катерина Геннадіївна.  Кафедра економіко-математичного моделювання вітає Катерину та її наукового керівника к.е.н. Мірошниченка Ігоря Вікторовича з перемогою та бажає творчої наснаги, професійного зростання  та нових  досягнень у науковій роботі! Студент 4 курсу Позняк Сергій Петрович був нагороджений відзнакою у номінації «За неординарний підхід до вирішення проблеми».  Вітаємо Сергія та його наукового керівника к.т.н., доцента Коляду Юрія Васильовича.
 • 04 Травня 2020

  4-13 травня відбудеться 87 наукова конференція студентів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

  З 4 по 13 травня у межах роботи 87 наукової студентської конференції «Інноваційна Україна: креативні ідеї та проекти» на базі кафедри економіко-математичного моделювання проводиться обговорення результатів студентських наукових робіт за платформою «Кількісні методи в економіці», презентації яких розміщуються на офіційному сайті університету. 
 • 05 Березня 2020
 • 03 Лютого 2020
 • 25 Грудня 2019

  Вітаємо Вітлінського Вальдемара Володимировича з ювілеєм!

  Колектив кафедри щиро вітає професора кафедри економіко-математичного моделювання Вітлінського Вальдемара Володимировича з ювілеєм! Бажаємо  Вам міцного здоров’я, щастя, злагоди та  добробуту! Нехай  Вас завжди супроводжує вдача, постійно зігріває тепло людської вдячності, а будні і свята наповнюються радістю, світлом та любов’ю рідних та близьких!
 • 20 Грудня 2019

  Центр інноваційних освітніх технологій спільно з співробітниками кафедри економіко-математичного моделювання провели брейн-ринг з цифрової економіки.

  З метою розвитку в учнів самостійного мислення прагнення до співпраці в команді, прийняття раціональних рішень та зібраності, серед учнів 10-11 класів 17.12.2019 року в Фастівському академічному ліцеї №2 відбувся брейн-ринг з цифрової економіки.  Турнір було проведено Центром інноваційних освітніх технологій спільно з співробітниками кафедри економіко-математичного моделювання Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.                          Від закладів загальної середньої освіти міста учасниками стали команди Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Фастівського академічного ліцею №2, Фастівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. №3», Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Фастівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №7 – ЦВПВ «Гарт», Фастівського академічного ліцею №9.                                                                                                   Старшокласники показали свої знання з інформатики, математики, економічної географії (економіки), продемонстрували гарне почуття гумору та заручилися надійною допомогою груп підтримки, які допомогли їм вибороти очікувану перемогу.                                                                                                                                        За результатами брейн-рингу у фінал вийшли команди Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Фастівського академічного ліцею №9, Фастівського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ст. №3», Фастівської ЗОШ І-ІІІ ст. №1.
 • 25 Листопада 2019

  23-24 листопада 2019 року відбувся семінар на тему «Прикладна економетрика для економістів з R» для викладачів, наукових співробітників та аспірантів економічних спеціальностей.

  23-24 листопада 2019 року відбувся семінар на тему «Прикладна економетрика для економістів з R» для викладачів, наукових співробітників та аспірантів економічних спеціальностей. Спікер: Олександр Павлович Перехожук, доктор наук, старший науковий співробітник Інституту аграрного розвитку в Центральній та Східній Європі імені Лейбніца (ІАМО), Німеччина.  
перша :: 1 2 3 :: Остання