Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Події

 • 11 Травня 2018

  10.05.2018 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді: "Математичне моделювання економічної ефективності зерновиробництва в Україні".

  10 травня 2018 року 14-30 409 аудиторія Доповідь №1. Назва доповіді: Математичне моделювання економічної ефективності зерновиробництва в Україні Доповідач: Бабич Тетяна Юріївна, старший викладач кафедри економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне Науковий керівник: Грицюк Петро Михайлович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне Анотація. У доповіді представлені основні результати наукових досліджень доповідача в межах підготовки дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук. Зокрема, у доповіді представлено методику оцінювання економічного та погодно-кліматичного ризиків у зерновиробництві, яка ґрунтується на методі квантильних зон; результати аналізу системи зерновиробництва України; здійснено порівняння існуючих економіко-математичних моделей у зерновиробництві; виконано кореляційно-регресійний аналіз економічних аспектів зерновиробництва; здійснено моделювання рентабельності зерновиробництва з використанням нечіткої логіки; побудовано математичні моделі та розв’язано оптимізаційну задачу розміщення елеваторних комплексів в степовому регіоні України тощо. Доповідь №2. Назва доповіді: Система моделей оцінювання та прогнозування інноваційних фінансових інструментів (на прикладі криптовалют) Доповідач: Даценко Наталія Володимирівна, старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Анотація. У доповіді представлені основні результати наукових досліджень доповідача, що полягають у наступному: концептуальні положення оцінювання та аналізу доцільності використання крипто валюти як інструменту інвестування на основі фрактального аналізу та авто регресійних моделей часових рядів; побудовано комплекс економіко-математичних моделей прогнозування прибутковості крипто валюти з врахуванням невизначеності та породженого нею ризику; показано результати експериментів.
 • 26 Квітня 2018

  Наукова студентська конференція «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти».

  25 квітня 2018 року в рамках 85-ї наукової студентської конференції «Інноваційний прорив України: креативні ідеї та проекти» відбулося засідання Платформи «Економіко-математичне моделювання», де студенти КНЕУ представляли результати своїх досліджень за різними напрямками. Студенти найкращих доповідей були нагороджені Почесними грамотами КНЕУ, зокрема, Перше місце посіли студенти Дробина Ю.С. та Лукіна А.В., 4 курс, спеціальність 6502, з доповіддю «Розрахунок окупності впровадження сонячних батарей для домогосподарств» (н.к. – Мірошниченко І.В., к.е.н., ст. викладач кафедри економіко-математичного моделювання).     Фото 1. Учасники та переможці платформи «Економіко-математичне моделювання». Фото 2. Почесна грамота переможців.  
 • 12 Квітня 2018

  11.04.2018 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді: "Моделі управління ефективністю та ризиком боргових зобов’язань".

  11.04.2018 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці".  Назва доповіді: Моделі управління ефективністю та ризиком боргових зобов’язань. Доповідач: Долінський Леонід Борисович, к.е.н., доцент, доцент кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Анотація. У доповіді представлені основні результати наукових досліджень доповідача в межах підготовки дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук. Зокрема, було висвітлено новий науковий напрямок - імовірнісне моделювання дефолтів за борговими зобов'язаннями. Основоположна теза доповіді: прийняття ефективних рішень стосовно кредитно-інвестиційної діяльності повинно ґрунтуватися на ретельному комплексному аналізі об’єкта кредитування (інвестування) та враховувати сподівані оцінки ризикованості та норми дохідності боргових зобов'язань, з урахуванням можливих дефолтів.  
 • 19 Березня 2018

  Спеціалізація "Цифрова економіка".

  Спеціалізація "Цифрова економіка".
 • 15 Березня 2018

  14.03.2018 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді: «Моделювання систем адаптивного управління в економіці».

  14 березня 2018 року Доповідь №1. Назва доповіді: Моделювання систем адаптивного управління в економіці Доповідач:Глущевський Вячеслав Валентинович, к.е.н., доцент, Запорізька державна інженерна академія, декан факультету економіки та управління Анотація.У доповіді представлені основні результати наукових досліджень доповідача в рамках підготовки дисертаційної роботи. Представлено  концептуальну схему моделювання систем адаптивного управління мікроекономічними системами на базі стратифікаційного мета моделювання; наведено прикладні аспекти застосування технології стратифікаційного мета моделювання в системі управління мікроекономічними системами; представлено логіко-методологічну схему структури взаємозв’язків у межах цільового модельного комплексу для задачі адаптивного ціноутворення
 • 20 Лютого 2018

  Вітаємо випускників-магістрів із успішним захистом робіт за програмою "Ризик-менеджмент" спеціалізації "Економічна кібернетика"!

  Вітаємо випускників-магістрів із успішним захистом робіт за програмою "Ризик-менеджмент" спеціалізації "Економічна кібернетика"! Дякуємо за цікаві та змістовні доповіді та бажаємо подальшої професійної наснаги, здійснення наукових та професійних задумів. На фото: завідувач кафедри економіко-математичного моделювання КНЕУ В. В. Вітлінський із магістрами програми "Ризик-менеджмент".      
 • 10 Жовтня 2017

  Вітаємо Водзянову Наталію Костянтинівну з ювілеєм!

  Колектив кафедри економіко-математичного моделювання вітає старшого викладача кафедри Водзянову Наталію Костянтинівну з ювілеєм! Щиро бажаємо успіхів, здоров'я та творчої наснаги!
 • 10 Жовтня 2017

  10.10.2017 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді:"Деякі аспекти економетрики".

  10.10.2017 відбулося засідання всеукраїнського наукового семінару "Моделювання та ризикологія в економіці". Тема доповіді: Деякі аспекти економетрики Доповідач: Водзянова Наталія Костянтинівна, старший викладач кафедри економіко-математичного моделювання, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" Анотація.  У доповіді представлено структуроване бачення інструментарію економетрики, зроблено історичний екскурс щодо деяких економетричних методів та описані особливості використання відомих «класичних» математичних та статистичних методів та моделей в умовах сучасної економіки.
 • 15 Травня 2017

  Кафедра економіко-математичного моделювання нагороджена почесною грамотою за досягнення високих успіхів в інноваційній діяльності за підсумками 2016 року!

                                                                            Кафедра економіко-математичного моделювання нагороджена почесною грамотою за досягнення високих успіхів в інноваційній діяльності за підсумками 2016 року!
 • 12 Травня 2017

  Вітаємо доцента кафедри економіко-математичного моделювання Коляду Юрія Васильовича з нагородженням почесною грамотою за активну участь у залученні студентів до наукової роботи!

  Вітаємо доцента кафедри економіко-математичного моделювання, канд. фіз.-мат. наук Коляду Юрія Васильовича з нагородженням почесною грамотою за активну участь у залученні студентів ДВНЗ "Київський національний університет імені Вадима Гетьмана" до наукової роботи!