Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моніторинг ІТ

Основними завданнями дисципліни є набуття студентами навичок з побудови систем моніторингу різних типів та їх алгоритмів, формування їх інформаційної бази, здійснення аналізу, оцінювання та діагностики стану об’єктів моніторингу, оцінювання якості та ефективності моніторингу, формування інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету