Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інтернет-технології в бізнесі

Дисципліна зорієнтована на формування таких компетенцій:

Основи Інтернет-технологій. Моделі ведення бізнесу в Інтернет.  Сучасні технології та засоби створення корпоративних Інтернет-рішень.  Проектування Інтернет-ресурсу. Засоби та технології керування інформаційним контентом Інтернет-ресурів. Просування та керування Інтернет-ресурсом. Корпоративні Інтернет-портали. Інтранет-технології.  Електронна пошта. Оцінка економічної ефективності Інтернет-ресурсів.  Технології захисту Інтернет-ресурсів.

Остання редакція: 23.09.11

Публікаціі з предмету

  • Інтернет-технології в бізнесі (спеціальність 051 Економіка ) (335 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі» 22 Січня 2018 р.
  • Інтернет-технології в бізнесі (72.6 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі»22 Січня 2018 р.
  • Інтернет-технології в бізнесі 6.030502 (86 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі» 15 Липня 2016 р.
  • Iнтернет-технологiї в бiзнесi 6.040303 (86 KB)паспорт дисципліни "Інтернет-технології в бізнесі".15 Липня 2016 р.