Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технологiї i засоби створення багатокористувацьких систем

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань та навичок застосування сучасних технологій створення прикладного програмного забезпечення. Зокрема використання компонентного підходу до розробки програмного забезпечення, створення програмного забезпечення в архітектурі файл-сервер, клієнт-сервер та багато ланцюгового програмного забезпечення.

Предметом дисципліни є технології розробки програмних систем в архітектурі клієнт-сервер.

Основними завданнями дисципліни є набуття студентами навичок із застосування сучасних моделей створення програмного забезпечення, опанує методологію розробки та використання інформаційних ресурсів – зокрема шляхом розробки бібліотек, що динамічно завантажуються, застосування технології динамічного обміну даними, використання серверів баз даних в якості інструментарію розробки прикладних програм. Опановуючи інструментарій серверів баз даних студент всебічно ознайомиться з можливостями структурованої мови запитів для вирішення задач: визначення даних, маніпулювання даними та програмування у межах баз даних.

Місце дисципліни в навчальному плані.Вивчення дисципліни базується на знаннях курсів: ???. Знання, здобуті під час вивчення дисципліни використовуються в усіх курсах циклу професійної підготовки студентів.

Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної дисципліни. Після опанування дисципліни студенти повинні бути здатні:

-реалізувати сучасні моделі прикладного компоненту програмного забезпечення;

-реалізувати сучасні інтерфейси користувача;

-застосовувати сучасні технологій інтеграції компонент програмних додатків;

-застосовувати сучасні генератори звітів як необхідного компонента побудови прикладного програмного забезпечення економічного профілю.

Остання редакція: 11.12.17