Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лінгвістичне забезпечення інтелектуальних інформаційних систем

Дисципліна «Лінгвістичне забезпеченняінтелектуальних інформаційних систем»–  має мету надати студентам теоретичні й практичні знання з розробки і використання лінгвістичних моделей, проектування і застосування систем обробки природної мови та інтелектуального аналізу текстів, проектування природно-мовних інтерфейсів, подання знань за допомогою сучасних формалізованих мов

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету