Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системи підтримки прийняття рішень

Дисципліна «Системи підтримки прийняття рішень»викладається студентам спеціальності 6502 «Економічна кібернетика».

Мета дисципліни – сформувати фундаментальні теоретичні знання щодо суті й архітектури систем підтримки прийняття рі­шень (СППР), оцінювання та вибору методів підтримки прийнят­тя рішень і забезпечувальних засобів СППР та набуття практич­них навичок із проектування, створення й застосування СППР з метою підвищення ефективності управління економічними про­цесами

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Системи підтримки прийняття рішень 6502 (375 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Системи підтримки прийняття рішень”19 Серпня 2014 р.
  • Системи підтримки прийняття рішень 6101 (666.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Системи підтримки прийняття рішень"19 Серпня 2014 р.