Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Електронна комерція

Дисципліни «Електронна комерція» надає базові знання з теоретичних основи виконання ділових операцій та угод з використанням електронних каналів мережі Інтернет;  технології та засоби, що можуть використовуватися для електронної комерції.

Основний зміст дисципліни складають такі теми: Основні поняття електронної комерції.Розробка та розміщення електронних магазинів. Маркетинг  в електронній комерції.Технології електронних платежів через Інтернет. Віртуальні підприємства. Електронний уряд.Безпека  і захист інформації при електронній комерції (Безпека систем електронної комерції.

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Електронна комерція 6507 (116.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Електронна комерція» 650702 Листопада 2012 р.