Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системи інтелектуального оброблення природно мовних текстів

Мета дисципліни «Системи інтелектуального оброблення природномовних текстів» –  надати студентам теоретичні й практичні знання з розробки і використання лінгвістичних моделей, аналізу і синтезу природномовних текстів, проектування і застосування систем інтелектуального оброблення природної мови та інтелектуального аналізу текстів.

Предмет дисципліни – методологія, методи та інструментарій аналізу, оброблення, перекладу та генерування природномовних текстів.

Остання редакція: 08.12.16

Публікаціі з предмету