Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Групові системи прийняття рішень (для спеціальності 8404)

Мета дисципліни «Групові системи прийняття рішень» – одержання студентами теоретичних знань щодо суті, архітектури та функціонування групових систем прийняття рішень (ГСПР), оцінювання й вибору методів підтримки прийняття групових рішень і забезпечувальних засобів ГСПР та набуття практичних навичок із проектування, створення й застосування ГСПР з метою підвищення ефективності керування економічними процесами.

Завдання дисципліни —  отримання необхідних знань та навичок щодо застосування ГСПР та систем підтримки групової роботи для автоматизації оброблення інформації і підтримки прийняття групових рішень в економічних галузях. Мета дисципліни «Інтелектуальні системи прийняття рішень в органах державного управління» – формування знань щодо можливостей використання інструментів сучасної теорії прийняття рішень, засобів побудови баз знань та сучасних інформаційних технологій для проектування й організації інтелектуальних систем прийняття рішень (ІСПР) в органах державного управління.

Завдання дисципліни –  оволодіння основними принципами проектування й організації ІСПР в державних установах.

Остання редакція: 22.09.11