Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи у бізнесі 7101

Дисципліна «Інформаційні системи у бізнесі» призначена для підготовки магістрів, що навчаються за спеціальністю “Економічна кібернетика”. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів фундаментальних теоретичних знань і практичних навичоквикористання нових сучасних інформаційних систем і технологійна різних рівнях управління господарскими об'єктамиУкраїни.

Остання редакція: 25.06.13