Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології у фінансах

Дисципліна «Інформаційні  системи  і технології у фінансах»  є логічним продовженням до дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» та базових курсів по спеціальності. Вона  забезпечує  неперервність інформаційної підготовки спеціалістів і є основою для вивчення  інформаційних систем в   конкретних  предметних  областях,  в яких здійснюється фінансовий менеджмент та провадиться фінансовий аналіз.

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні системи і технології у фінансах 6508 (306.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансах»19 Серпня 2014 р.