Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інтелектуальний аналіз даних

Дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних» – це процес виявлення в первинних, накопичуваних в результаті оброблення бізнесових транзакцій даних, наперед невідомих чи прихованих закономірностей і шаблонів з метою прийняття бізнесових рішень. В сучасних умовах розвитку глобальної економіки, і в зв’язку з появою нових галузей економічної діяльності в сфері інформатизації, застосування інтелектуальних інформаційних технології зумовлює отримання додаткових конкурентних переваг на регіональному та на міждержавному рівнях.

Предметом дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних» є створення та використання засобів дейтамайнінгу в економічних інформаційних системах, а саме: вивчення методологічно-організаційних особливостей прийняття управлінських рішень на основі інтелектуального аналізу бізнес-інформації; засвоєння теоретичних основ інформаційних систем, орієнтованих на застосування засобів дейтамайнінгу; опрацювання передового досвіду використання систем дейтамайнінгу в галузях корпоративного планування, менеджменту, маркетингу, фінансово-кредитної системи, прогнозування тощо; отримання практичних навичок ефективного використання і адаптації всього спектру систем дейтамайнінгу; набуття уміння проектувати, розробляти, впроваджувати та ефективно супроводжувати системи ІАД різного призначення і різної проблемної орієнтації на всіх стадіях життєвого циклу корпоративних інформаційних систем.

Остання редакція: 22.09.11

Публікаціі з предмету

  • Інтелектуальний аналіз даних 6101 (657 KB)методичніматеріалищодозмістутаорганізаціїсамостійної  роботистудентів, поточногоіпідсумковогоконтролюїхзнаньзнавчальноїдисципліни“Інтелектуальнийаналізданих”19 Серпня 2014 р.