Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Безкоровайний Віталій Сергійович / Vitalii Bezkorovainyi

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: асистент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: немає
Стаж роботи: 17 років
Біографія:
 У 2002 році закінчив Київський національний економічний університет, спеціальність – «Економіка підприємства», кваліфікація – «Економіст»
 У 2011 році закінчив Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського спеціальність – «Комп’ютерні системи та мережі», кваліфікація – «інженер з комп’ютерних систем»