Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дибкова Людмила Миколаївна

Кафедра: Кафедра інформатики та системології
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Дибкова Л. М. закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С.Коротченка в 1981 за спеціальністю «Організація механізованої обробки економічної інформації», отримавши кваліфікацію «Інженер-економіст». У 1982-1992 рр. працювала на посадах (інженер, інженер-програміст) у обчислювальному центрі Міненерго України.  З 1992 року працює в ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». Викладає дисципліни "Прикладна інформатика", "Економічна інформатика", "Мистецтво презентації", "Візуалізація даних".

 08.06.2006 р. захистила дисертацію «Індивідуальний  підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів» зі спеціальності 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти», здобула науковий  ступінь кандидата педагогічних наук.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри інформатики (03.07.2008).

У вересні 2016 році захистила дисертацію "Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностейза спеціальністю "Теорія навчання" (13.00.09), здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук.

Присвоєно вчене звання професора кафедри інформатики та системології (14.05.2020).

З 08.06.2017 по 02.01.2019 рр. працювала на посаді Ректора Київського інституту банківської справи (за сумісництвом).

Має сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою (рівень B2) за шкалою CEFR.

Заслужений працівник КНЕУ.

Автор 120 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: монографія «Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх економістів» – у співавторстві (2007), монографія «Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень» – у співавторстві (2010), монографія "Система оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей" (2014); практикум на основі аналітико-реконструктивного методу "Інформатика"  - у співавторстві (2016), навчальний посібник із грифом МОН України «Інформатика і комп’ютерна техніка» (загальний тираж - 30 000 екз.), навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни із грифом МОН України «Інформатика та комп’ютерна техніка» (2006), 40 статей у фахових наукових виданнях. Індекс цитування в Google Академії станом на 20.06.2020 – 514.

Методичні матеріали з дисципліни "Прикладна інформатика" (2019), розроблені на основі авторської методики:

https://sites.google.com/view/dybkova/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F

Відеокурс з навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" (2019):

https://www.youtube.com/channel/UCDk1P4-dM5t1Uiiu3JvYgOg

ORCID 0000-0002-3920-118X

Web of Science ResearcherID K-4895-2018

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DLSX_VIAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України 
імені В. І. Вернадського) ID: 0019821