Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спеціальності Облік і оподаткування)

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" студент набуває таких результатів навчання:

  1. Знання: сутність інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її роль уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних; технології здійснення соціологічних опитувань засобами хмарних технологій та аналізу їх результатів програмними засобами.
  2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, опрацьовувати дані для вирішення прикладних задач у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; здійснювати науково-дослідницькі роботи та представляти їх результати засобами мультимедійних презентацій та в інтернет-просторі; розробляти концепцію веб-сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до правил технічного, психологічного та стилістичного дизайну.
Остання редакція: 16.03.19

Публікаціі з предмету

  • Прикладна інформатика 071(6О02) (490 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О02 «Облік і оподаткування»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 071(6О03) (442 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О03 «Податковий менеджмент»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 071(6О04) (442 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О04 «Диджитал-облік»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 071(6О05) (444 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік, аудит та оподаткування агробізнесу», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6О04 «Диджитал-облік»18 Березня 2019 р.