Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Туризм)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуває таких результатів навчання:

  1. Знання: сутністьінтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її роль уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу у сфері туристичної діяльності для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних; технології здійснення соціологічних опитувань засобами хмарних технологій та аналізу їх результатів програмними засобами.
  2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, опрацьовувати дані для вирішення прикладних задач у сфері туризму; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; здійснювати науково-дослідницькі роботи та представляти їх результати засобами мультимедійних презентацій та в інтернет-просторі; розробляти концепцію веб-сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до правил технічного, психологічного та стилістичного дизайну.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми

 

 
Остання редакція: 24.02.20