Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Економіка)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 • Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її ролі уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних.
 • Уміння: збирати, обробляти та аналізувати інформацію для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу, аналізу баз даних та візуалізації даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення для вирішення економічних задач.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітніх програм:

 1. Міжнародна економіка
 2. Міжнародна торгівля
 3. Економіка підприємства
 4. Економічна аналітика
 5. Зелена економіка
 6. Економіка міста та урбаністика
 7. Економіка агробізнесу
 8. Економічна кібернетика
 9. Цифрова економіка
Остання редакція: 24.02.20