Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Економіка)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

  • Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її ролі уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних.
  • Уміння: збирати, обробляти та аналізувати інформацію для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу, аналізу баз даних та візуалізації даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення для вирішення економічних задач.
Остання редакція: 16.03.19

Публікаціі з предмету

  • Прикладна інформатика 051(6І01) (1.8 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6І01 «Економічна кібернетика»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 051(6І07) (1.7 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6І07 «Цифрова економіка»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 051(6Е07,6Е02,6А04,6Р06,6Р07) (1.8 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Е07 «Економічна аналітика», 6Е02 «Економіка підприємства», 6А04 «Економіка агробізнесу», 6Р06 «Зелена економіка», 6Р07 «Економіка міста та урбаністика»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 051(6М01,6М02) (1.2 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6М01 «Міжнародна економіка», 6М02 «Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»18 Березня 2019 р.