Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Бакалаврат

За кафедрою комп'ютерної математики та інформаційної безпеки закріплено дві освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: 

    1. Кібербезпека.  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - к.е.н., професор Бєгун А.В.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми " Кібербезпека"

    2. Системний аналіз.  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.е.н., професор Галіцин В.К.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Системний аналіз"

     3. Інші освітньо-професійні програми.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти інших освітнього-професійних програм

Магістратура

За кафедрою комп'ютерної математики та інформаційної безпеки закріплена освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої освіти "Системний аналіз". 

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти:

    1. Системний аналіз (з 2020 року).  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.ф-м.н., професор Джалладова І.А.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми " Системний аналіз"

    2. Системний аналіз (архів).  

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми - д.е.н., професор Галіцин В.К.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми "Системний аналіз"

     3. Інші освітньо-професійні програми.

Робочі програми навчальних дисциплін і методичні матеріали з вивчення навчальних дисциплін другого (магістерського) рівня вищої освіти інших освітнього-професійних програм

     4. Англомовна програма " Кібербезпека " ( проєкт ) .

Аспірантура

На кафедрі комп'ютерної математики та інформаційної безпеки на третьому (освітньо-науковому) рівні здобуває вищу освіту Урденко О.Г. З 2020 року аспірант працює над дисертацією на тему  "Моделювання та управління інформаційною безпекою підприємства в умовах цифрової трансформації".

Звіт аспіранта (переглянути за посиланням)