Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Технології захисту інформаційних систем

Метою опанування дисципліни являється формування теоретичних знань і практичних навичок із захисту інформації економічних об’єктів різноманітної структури, використання програмних, математичних, організаційних, технічних і правових засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу в комп’ютерних інформаційних системах. 

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету