Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Барковська Ніна Володимирівна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат фiзико-математичних наук
Стаж роботи: 40 років
Біографія:

Барковська Ніна Володимирівна

1940 р. народження, закінчила механіко – математичний факультет Київського державного університету ім.. Т. Г. Шевченка в 1962 році, навчалась в аспірантурі при кафедрі диференціальних рівнянь КДУ з 1962 р по 1965 рік. Після закінчення аспірантури з вересня 1965 року працює на кафедрі вищої математики КУНГа (зараз КНЕУ ім.. Вадима Гетьмана) спочатку асистентом, потім старшим викладачем, а з 1972 року – доцентом. В травні 1968 року успішно захистила в Інституті математики АНУРСР кандидатську дисертацію «Исследование роста решений нелинейных дифференциальных уравнений с запаздываниями аргументов», має більше 50 наукових та навчально – методичних публікацій. Зокрема з грифом Міносвіти України:

1.     Математика для економістів, ч. І – К.: НАУ, 1997 р. 397 с.; друге видання – 1999 рік, третє видання – Вища математика для економістів, - К.: ЦУЛ, - 2002, 400 с., четверте видання, 2005 р., 448 с. (Всі видання в сумісництві з Барковським В.В.)

2.     Математика для економістів, ч ІІ – К.: НАУ, 1997 р., 255 с., друге видання, 1999р., 448 с., третє видання – Теорія ймовірностей та математична статистика, - К.: ЦУЛ – 2002 р., 448 с., четверте видання, 2006 р, 424 с. (Всі видання сумісно з Барковським В.В., Лопатіним О.К.)

3.     Основи елементарної математики – К.: НАУ, 1999р., 240 с. (сумісно з Барковським В.В.)

4.     Вища математика: Ряди та гармонічний аналіз, перетворення Лапласа, теорії поля та функцій комплексної змінної, - К.: ДУІКТ, 2002р., 200 с. (сумісно з Барковським В.В.)

5.     Вища математика. Практикум. – К.: ЦУЛ, 2003 р., 536 с., друге видання, 2005 р., 536 с. (сумісно з Кривулею В.Г. та Барковським В.В.)

Під час роботи на кафедрі Барковська Н.В. зарекомендувала себе як висококваліфікований математик, викладач, вихователь студентів та відповідальний працівник. За високі досягнення у навчальній, науковій, методичній і виховній роботі доценту Барковській Ніні Володимирівні присвоєне звання «Заслужений працівник КНЕУ».Заміжня. Має двох дітей та онука.