Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чугаєва Олена Володимирівна

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: старший викладач
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: магістр
Біографія:

Чугаєва Олена Володимирівна – 1979 р.н., закінчила фізико-математичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка в 2002 р., навчалась в аспірантурі при кафедрі вищої математики КНПУ ім. М.П.Драгоманова з 2003 р. по 2008 р. Після закінчення аспірантури з 2009 р. працює викладачем в КІСІТ ДВНЗ «КНЕУ ім.В. Гетьмана». З 2012 р. працює асистентом на кафедрі комп’ютерної математики та інформаційної безпеки ННІ "ІІТЕ" ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана».

Заміжня, має 2-х дітей.