Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Камінський Олег Євгенович

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:
Закінчив у 1993 році Київський державний економічний університет здобувши кваліфікацію спеціаліста зі спеціальності «Економічна інформатика і автоматизовані системи управління». У 1997 захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Нові інформаційні технології в управлінні багатофункціональними об"єктами", а в 2006 отримав вчене звання доцента. В 2019 році захистив докторську дисертацію на тему "Інноваційна парадигма розвитку інформаційної економіки" та отримав науковий ступінь доктора економічних наук.
Працював заступником директора Головного центру інформаційних систем КНЕУ. З 2004 року – на викладацькій роботі в якості асистента, старшого викладача, доцента кафедри.
З 2020 року є головним редактором збірника наукових праць "Моделювання та інформаційні системи в економіці".

Досліджує теоретико-методологічні проблеми розвитку інформаційної економіки, а також концептуальні засади парадигми «хмарних» обчислень, системного дизайну, трансформації цифрових товарів та послуг.

Має понад 50 наукових та науково-методичних публікацій, в тому числі 3 навчальних посібника з грифом МОН України.

ORCID 0000-0003-0607-8944

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=hDtTkjwAAAAJ&hl=uk

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Kaminsky_Oleg

ResearcherID:     AAE-5167-2020

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ (Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) ID: 0451238

Має досвід викладання таких дисциплін: "Веб-дизайн та Веб-програмування", "Веб-технології", "Технології хмарних обчислень", "Системи управління корпоративним контентом"