Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Суслов Олег Павлович

Кафедра: Кафедра комп'ютерної математики та інформаційної безпеки
Посада: Професор кафедри
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Біографія:

В 1961 році закінчив фізико-математичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечнікова за спеціальністю «Математика. Обчислювальна математика».

Тема докторської дисертації: «Проблеми моделювання розвитку гірничовидобувних підприємств», 1978 рік, спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці 

Наукові інтереси– математичне моделювання економічних процесів 

 

     Член редколегії фахового збірника наукових праць «Моделювання та інформаційні технології в економіці». Член спеціалізованих вчених рад у ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» і в Міжнародному науково-навчальному центрі інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України.

            Під керівництвом Суслова О.П. підготовлено 4 доктора економічних наук та понад 30 кандидатів економічних наук зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

             Публікації - автор понад 180 робіт, з них 20 монографій і 2 навчальних посібника