Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Алгоритмізація та програмування

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами знань та практичних навичок з алгоритмізації типових процедур обробки соціально-економічної інформації, технології проектування та програмування, програмування власних програмних продуктів мовою С++, формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання структурної та об¢єктно - орієнтованої методології програмування.

Остання редакція: 11.12.17

Публікаціі з предмету